Rys historyczny

Informacje ogólne o Mojej Woli

"...moja wola będzie..." powiedział książę......

 

Zamek Moja Wola  -  grafika

 

 

 

 

Moja Wola - obecnie osada w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim, w gminie Sośnie

- położona jest na skraju wsi Sośnie, około 25 km na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego.

 


Osada położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu

Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.


 

Lasy otaczające Moją Wolę należą do Nadleśnictwa Antonin podlegającemu

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

 

 

 

Z uwagi na swoje walory krajobrazowe, faunę i florę oraz dziedzictwo kulturowe Moja Wola włączona została

do programu Leśnego Kompleksu Przyrodniczego Lasy Rychtalskie.

 

 

Moja Wola otoczona jest z trzech stron lasem Moja Wola i leży nad strumieniem Młyńska Woda.

Dzisiaj na osadę składa się zabytkowy pałac wraz z przyległymi budynkami zaplecza, dawne budynki administracji dworskiej

usytuowane w centrum osady i kościół.

Na skraju parku znajduje się sezonowy obiekt hotelowo-turystyczny Stanica Biały Daniel.

Poprawiony (środa, 17 listopada 2010 16:49)

 

Historia Mojej Woli

 

 

W roku 1852, dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma von Brunschwig, a wg projektu

polskiego architekta Karłowskiego,

rozpoczęto budowę

pałacyku myśliwskiego w stylu szwajcarskim w miejscowości Kużnica Sośnieńska.

Nazwa miejsca pochodziła od huty żelaza założonej tu w latach 1829-1830.

Z woli księcia powstały zespół pałacowo-parkowy i jego zaplecze nazwano Moja Wola.

Ponieważ istniało tu książęce nadleśnictwo w lasach wydzielono 400 ha

z przeznaczeniem na zwierzyniec dla książęcych polowań.

 


Raport myśliwski sprzed roku 1900

Pałac zbudowano na kamiennej podmurówce i z piwnicami.

Sam pałac wykonano z drewna, którego w okolicznych

lasach nie brakowało, ale za to na zewnętrzne elewacje sprowadzono z Portugalii

płaty kory dębu korkowego, co nadawało mu niespotykanego wyglądu, a i zapewne,

znakomicie podnosiło izolację cieplną budynku. W okresach póżniejszych ubytki i nowe

ściany kryte były korą dębów rodzimych.

Pałac z wiekiem zmieniał kolejnych właścicieli i rozrastał się.

W jego skład weszły nowe skrzydła i werandy, w latach 1902-1903 dobudowana została murowana

pięciokondygnacyjna wieża z tarasem widokowym zwieńczona attyką krenlażową ze sterczynami

w narożnikach,  a pod bokiem pałacu wyrosła powozownia, stajnie, wędzarnia,

domek myśliwski.

Pracami tymi  zarządzali nowi właściciele - baronowie von Diergardt.

Nieco dalej od pałacu, za strumieniem Młyńska Woda, toczyło się życie folwarczne.

W zespole tym znajdowały się sześcioraki, czworaki, budynki nadleśnictwa i administracji huty,

młyn, piekarnia.

W roku 1886 baron Daniel von Diergardt utworzył dobra Moja Wola o powierzchni

ponad 5400 ha i włączył do nich także wsie Surmin, Mariak, Kocinę, Kałkowskie

i Niwki Książęce.

 

Mapka Mojej Woli sprzed roku 1930


Po roku 1891 właścicielką dóbr mojowolsich zostaje wdowa po baronie

- Agnes von Diergardt, i włada nimi aż do roku 1941. W międzyczasie  funduje budowę

kościoła ewangelickiego i sponsoruje Dom Spokojnej Starości.

 

Powyżej dwie fotografie starych pocztówek zamieszczonych na stronie internetowej www.sosnie.ovh.org


Nową notarialną właścicielką zostaje Elżbieta Brygida von Klitzing-Romberg.

Należy tutaj wspomnieć, że przed rokiem 1939 w Mojej Woli aktywnie działały różne faszystowskie

organizacje pod kierunkiem jej męża Gissberta, a w okresie okupacji część budynków

pałacowego zaplecza przeznaczona była na obóz jeniecki.

W 1945 rosyjskie wojska wkroczyły do Mojej Woli i teraz z kolei one urządziły tutaj obóz

dla jeńców niemieckich - aż do roku 1947.

Od 1948 do 1950 działał w Mojej Woli Ośrodek Doskonalenia Robotników Leśnych.

W roku 1950 zaczęto przygotowywać obiekt pod pierwszą w dziejach szkołę leśną dla kobiet.


-----------------------------------

.....więcej informacji i danych na temat położonej w Gminie Sośnie

Mojej Woli, o Technikum Leśnym, o przyrodzie, historii, legendach, parku,

pałacu, baronostwie von Diergardt znajdziesz na stronie

www.sosnie.ovh.org

Poprawiony (środa, 17 listopada 2010 16:45)

 

Historia Technikum Leśnego w Mojej Woli

 

Technikum  Leśne  w  Mojej  Woli

 

"...Moją Wolą zamek stoi

Rzekł hrabia przed laty

No i stoi tu do dziś

W korek dwór bogaty

Dookoła szumi las

W lesie ptaszek śpiewa

A historię dawnych lat

Cicho szumią drzewa

 

Tekst piosenki o Mojej Woli zaczerpnięty został ze wspomnień Pawła Zelanay

opublikowanych w książce "Nauka poszła w las...wspomnienia

o Technikum Leśnym w Mojej Woli"


 

Powyższe widoki zawdzięczamy obrazom absolwenta rocznika 1963-1968 - Macieja Kucharskiego:

u góry budynek pałacu w którym mieścił się internat ,  poniżej budynek szkolny za Młyńską Wodą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..."Niechaj jako preludium wspomnień o Technikum Leśnym w Mojej Woli posłuży

informacja, że już rok przed przybyciem tutaj ''panien z zamku", pałac mojowolski stanowił

przybytek nauczania leśnictwa licznej grupy chłopców. Były to dwie równoległe klasy pierwsze

Liceum Leśnego. Dyrektorem tej szkoły był inż. Jan Bauza. Chłopcy ci w pierwszych dniach

września 1951 roku zostali przeniesieni do Margonina, a ich miejsce zajęły dziewczęta."...

cytat pochodzi z tekstu Dyrektora Zenona Adamczewskiego zamieszczonego w książce "Nauka poszła w las...  wspomnienia o Technikum Leśnym w Mojej Woli.

Powyższy fakt świadczy o tym, że Moja Wola - jako szkoła w zawodzie technik-leśnik - istniała okrągłe

ćwierćwiecze, od roku 1950 do roku 1975.


W okresie istnienia szkoły w świat, albo "w las..." poszło

1419 absolwentów, w tym

w trybie stacjonarnym 592, w trybie zaocznym 677, w trybie eksternistycznym 150.

W gronie absolwentów było conajmniej 213 dziewcząt.

 


 Dyrektorami szkoły im. Bolesława Bieruta byli kolejno:


1.   Jan Bauza                    1950-1951

2.   Bronisława Wiązowska               1951

3.   Aleksander Lipiec       1951-1955

4.   Witold Leraczyk          1955-1962

5.   Dionizy Wiatr               1962-1967

6.   Zenon Adamczewski   1967-1975

 

Pracownicy pedagogiczni w kolejności alfabetycznej \żródło: książka "Nauka poszła w las..."\.

Adamczewski Zenon,  Bauza Jan,  Adamski A.,  Biegański Wojciech, Brzeziński Stanisław,  Chojnacki Witold,

Dreczka Teresa,  Duczmal M.,  Durlak Sylwester,  Dziekan Tadeusz,  Fabiszewski Marian,  Gażanka H.,  Goderski,

Golczak Bogdan,  Gomółka Ryszard,  Hryniak,  Jakubowski Zbigniew,  Jakubski,  Junik Bogumiła,  Junik Wacław,

Kamiński,  Kasprzyk Maria\Biesiekierska\,  Kasprzyk Marian,  Kędzia Kazimierz,  Kowalczyk Leon,  Kopras Bogumił,

Kozak Jan,  Kozak Maria, Kubera ,  Leraczyk Witold,  Lipiec Aleksander,  Łopuski Jan,  Mośkówna I.,  Mykytyn Eugeniusz

Patelski Jerzy,  Patelska Maria,  Pawłowski Zdzisław,  Pączkowa Z.,  Pączek T.,Pleskacz Platon,  Porada Józef,

Przybylska Elżbieta, Pusiak Stanisław,  Rzepczyńska I.,  Skiba Jacek,  Stanasiuk Stanisław,  Staw Elżbieta,

Stekiel Henryk,  Tomczak Tadeusz,  Walczak Bronisław,  Wiatr Daniela,  Wiatr Dionizy,  Wiązowska B.,

Wilczyński W.,  Wisz Władysław,  Włodek Krzysztof,  Włodek Łucja, Zaprzalski Joachim,  Ziółkowski Roman.

 

Pracownicy administracyjni w kolejności alfabetycznej

Dobras Bolesław,  Harlak Jan,  Kopras Barbara,  Koralewski Józef,  Leraczyk Irena,  Muzika Kazimiera,

Orchowska Hanna,  Patora Stanisława,  Patora Władysław,  Płokarz Maria,  Sambor Elżbieta,  Sambor Kazimierz,

Siof Tadeusz,  Sternal Teresa,  Szymanek Maria

 

Pracownicy zaplecza w kolejności alfabetycznej

Bakalarczyk Irena,  Bargenda August,  Brychcy Franciszek,  Bachman Maria,  Cierpka,  Dolata Klemens,

Eckert Zygmunt,  Fleiszer Łucja,  Gałach,  Gorzyczka Helena,  Graczyk Marian,  Grzegorek Maria,  Gumienna Bożena,

Gumienna Kazimiera,  Gumienna Lucyna,  Jędrzejewski Czesław,  Jankowski Franciszek,  Jankowska Zofia,

Jurga Julianna, Kałużny Czesław,  Kałużna Janina,  Kamzol Krystyna,  Każmierczak Eika,  Kowalska Stanisława,

Krakowiak Anna,  Krakowiak Henryk,  Kraska Maria,  Kycia Stanisław,  Ławniczak Irena,  Maciejewska Helena,

Matysiak Kazimiera,  Matysiak Leon,  Matysiak Wiktoria,  Nasarek Krystyna,  Paterka Franciszek,  Pawlińska Kazimiera,

Płaczek Krystyna,  Rorat Edmund,  Rospęk Jan,  Szweda Maria,  Śląska Maria, Tacik Stanisław, Wisz Irena,

Włodarczyk Piotr.

 

W roku 1975 Technikum Leśne w Mojej Woli zostało zlikwidowane,

a pozostałych uczniów przeniesiono do innych szkół.

Poprawiony (wtorek, 09 kwietnia 2019 09:48)

 
Powrót
<<< RYS HISTORYCZNY