Informacje o absolwentach

Słów kilka o absolwentach

Informacje ogólne

 

 

 

Medal woskowy wykonany przez absolwenta rocznika 1963-1968 Zygmunta Kusaka na spotkanie absolwentów we wrześniu 2010 roku.


"...Oto leśnicza stoi wiara

Z młodzieńczej piersi rwie się głos

Sztandarem naszym praca szara

A losem naszym Polski los

 

My awangarda

Brać, armia twarda

Nasz los, to Polski los

Nasz los, jej los..."

 

Ten hymn leśna brać mojowolczyków śpiewała na wszystkich porannych i wieczornych apelach

oraz w uroczystych chwilach swojej szkoły i Państwa Polskiego.


W okresie ćwierćwiecza łączna liczba absolwentów Technikum Leśnego

w Mojej Woli wyniosła 1419.

Technikum w swej początkowej fazie było pierwszą w historii polskiego leśnictwa szkołą

dla dziewcząt, w latach kolejnych przekształcono je w szkołę koedukacyjną.

Większość absolwentów stacjonarnych mieszkała w internacie zlokalizowanym w zamku,

niewielka

ich część dojeżdżała z pobliskich miejscowości.

 

Zajęcia szkolne odbywały się w zamku, budynku szkolnym za Młyńską Wodą, w

pracowniach specjalistycznych i na terenie parku , natomiast zajęcia praktyczne w

sąsiadujących leśnictwach.

 

W szkole i internacie działały liczne kółka zainteresowań.

 

Młodzież w trakcie zajęć lekcyjnych i uroczystości ubierała się w mundury leśne.

 

 

Obowiązywał szkolny regulamin.

 

Każdy z absolwentów po zdaniu matury uzyskiwał tytuł technika

ze specjalnością leśnictwo.

 

legitymacja szkolna udostępniona przez Stanisława Sikorskiego absolwenta 1970-1974

 

świadectwo szkolne z pieczęcią Technikum, podpisem wychowawcy klasowego i Dyrektora.


 

świadectwo maturalne wydane przez Technikum Leśne w Mojej Woli.

 

zaświadczenie o odbyciu praktyki szkolnej z 1961 roku

 

zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego po maturze

 

 


Poprawiony (czwartek, 25 listopada 2010 11:47)

 
Powrót
<<< ABSOLWENCI Informacje o absolwentach